ย้อนฟังบทสัมภาษณ์ เจ ชนาธิป เคยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเบอร์เสื้อในฤดูกาลหน้า