พิธีลงนามสัญญาให้การสนับสนุนของ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย