คุณหญิงปัทมา ให้สัมภาษณ์ความพร้อม Princess Sirivannavari Thailand Masters 2019