บรรยากาศกิจกรรม Kick & Share by SCG เพื่อฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลที่ถูกวิธีให้น้องๆเยาวชน