'เอฟวัน' เทพไชยา อุ่นหนู เปิดใจหลังล้านแค้นเอาชนะ เลียม ฮิกเฟลด์ เข้าไปแข่งในครูซิเบิลเธียร์เตอร์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

  • 29 กรกฎาคม 2563 08:31

คลิปถัดไป